Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii

Wstęp

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jest stabilną i uznaną marką wśród uczelni wyższych na rynku edukacyjnym Europy. WSTiE to wysoka jakość kształcenia, potwierdzona licznymi nagrodami, akredytacjami i certyfikatami. Wyróżnia nas kreatywność i innowacyjność w tworzeniu atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Naszą misją jest zagwarantowanie absolwentom kompleksowego wykształcenia w oparciu o aktualną wiedzę praktyków biznesu.

WSTiE zapewnia specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez międzynarodową kadrę dydaktyczno-naukową o uznanej renomie. Współpracuje z ośrodkami edukacyjnymi z całego świata, współtworzy kompatybilne programy nauczania umożliwiające kontynuację studiów za granicą, zapewnia praktyki i staże realizowane na całym świecie. Tworzy partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego, wdrażając i upowszechniając nowoczesne rozwiązania i dobre praktyki w edukacji.

Jako silne centrum akademickie o zasięgu ponadregionalnym uczelnia przyciąga studentów z całej Polski oraz z zagranicy. Społeczność akademicka WSTiE ceni sobie kameralną atmosferę uczelni i szerokie możliwości zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej w międzynarodowym środowisku.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski

Widzieć MBA »

Programy

Ta szkoła oferuje również:

MBA

MBA w Turystyce

Łączone online i stacjonarne W pełnym wymiarze godzin 5 semestry Polska Sucha Beskidzka

Rosnące znaczenie specjalistycznych, profilowanych programów MBA, kształcących menedżerów wyższego szczebla, oznacza konieczność przygotowania oferty wykraczającej poza potrzeby branży IT, HR czy finansowej. [+]

MBA W TURYSTYCE – TWORZYMY ELITĘ MENEDŻERÓW PIERWSZE W POLSCE TAK SPECJALISTYCZNE STUDIA BRANŻOWE Rosnące znaczenie specjalistycznych, profilowanych programów MBA, kształcących menedżerów wyższego szczebla, oznacza konieczność przygotowania oferty wykraczającej poza potrzeby branży IT, HR czy finansowej. MBA w Turystyce to pierwsze w Polsce studia wyższego kształcenia specjalistycznego, prowadzone w całości w języku angielskim, obejmujące nie tylko wiele tradycyjnych obszarów MBA, takich jak: przywództwo, etyka, rachunkowość, marketing i zarządzanie, ale także szczegółowo zgłębiające nowoczesną i innowacyjną gospodarkę turystyczną. Studia MBA kładą nacisk na praktyczne wykorzystanie wyżej wymienionych elementów w rynkowych projektach nie tylko sektora turystycznego - jednego z najdynamiczniej rozwijających się sektorów usług - ale także każdej innej branży. Studia MBA to 5 semestrów (20 miesięcy) nauki w praktycznej formie punktowej. Program zakłada nie tylko klasyczne zajęcia, ale także: indywidualne video-konsultacje z wykładowcami, projekty grupowe, interaktywne zajęcia w międzynarodowym gronie, samodzielną pracę pod okiem moderatora-eksperta, możliwość osobistego spotkania z wykładowcami z USA; przynajmniej raz w roku. Zajęcia odbywają się w języku angielskim oraz w formule modułowej, dzięki czemu uczestnicy mogą bez problemu łączyć studia z pracą zawodową oraz skupiać się na zgłębianiu aspektów branży i uczestniczeniu w analizie realnych projektów biznesowych. Założenia studiów MBA oparte zostały na trzech filarach gwarantujących uzyskanie wysokiej jakości kompetencji zawodowych w biznesie turystycznym. Najważniejsze składowe tych filarów przedstawiono poniżej. FILAR WIEDZY Program studiów współtworzony jest z amerykańskim partnerem, mającym olbrzymie doświadczenie, co zapewnia wysoką jakość wiedzy. Zaproszeni do współpracy partnerzy biznesu turystycznego uczestniczą aktywnie w tworzeniu programów, a także prowadzą zajęcia dydaktyczne. Wyższa Szkoła Turystyki i... [-]

Kontakt
Adres lokalizacji
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
ul. Zamkowa 1 34-200
Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka, Małopolskie, 1 34-200 PL