Keystone logo

Zasady i warunki

Poniższy tekst opisuje warunki korzystania z witryny www.masterstudies.com strona internetowa i usługi z nią związane, stworzone i obsługiwane przez Keystone Academic Solutions. Przeczytaj uważnie. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków. Firma Keystone Academic Solutions może zmieniać i aktualizować niniejsze warunki w dowolnym momencie, dlatego należy okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z tekstem, ponieważ jest on dla Ciebie wiążący. Terminy „Ty” i „Użytkownik” są używane w całym tekście w odniesieniu do wszystkich osób i/lub podmiotów uzyskujących dostęp do tej witryny w dowolnym celu lub z jakiegokolwiek powodu.

Korzystanie z treści i praw własności

Korzystając z tej witryny, potwierdzasz i zgadzasz się, że wszystkie treści i materiały na niej dostępne, takie jak tekst, logo, grafika, obrazy i oprogramowanie, są chronione na mocy norweskiego i międzynarodowego prawa autorskiego, znaków towarowych i innych praw. Wszystkie treści i materiały są własnością firmy Keystone Academic Solutions lub jej dostawców treści lub klientów. Keystone Academic Solutions zastrzega sobie wyłączne prawo do kompilacji zawartości tej witryny (tj. jej gromadzenia, aranżacji i wyświetlania). To prawo jest chronione przez norweskie i międzynarodowe prawo autorskie. Korzystając z tej Witryny, zgadzasz się nie przechwytywać, sprzedawać, licencjonować, rozpowszechniać, publikować, modyfikować, dostosowywać, edytować, kopiować, reprodukować ani ponownie wykorzystywać zawartości tej witryny w jakikolwiek inny sposób w jakimkolwiek celu publicznym lub komercyjnym. Zabrania się kopiowania lub dostosowywania kodu HTML, który Keystone Academic Solutions tworzy i używa do generowania swoich stron internetowych. Ten kod jest również chroniony prawem autorskim. Wyraźnie zabrania się naruszania bezpieczeństwa tej witryny (na przykład poprzez, ale nie ograniczając się do, korzystania z dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, które zakłócają lub próbują zakłócić prawidłowe funkcjonowanie tej witryny; używanie dowolnego urządzenia lub narzędzia do poruszania się po tej witrynie innej niż ta dostarczona przez Keystone Academic Solutions; próby odszyfrowania, dekompilacji, demontażu lub inżynierii wstecznej oprogramowania wchodzącego w skład witryny; rozpowszechniania lub prób rozpowszechniania wirusów, trojanów, robaków lub innych urządzeń, które są zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócania, uszkadzania lub ingerowania w jakiekolwiek informacje, oprogramowanie, sprzęt lub systemy komunikacyjne).

Prowadzenie użytkowania

Możesz uzyskać dostęp do zawartości tej witryny do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że robisz to bez naruszania praw autorskich i innych praw własności oraz pod warunkiem, że nie korzystasz z tej witryny w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez te zasady i warunki. Zgadzasz się nie korzystać z tej witryny w sposób niezgodny z prawem, obraźliwy, zawierający groźby, nękający, obsceniczny, oszczerczy, nienawistny lub w jakikolwiek inny sposób naruszający niniejsze warunki. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się nie publikować żadnych niedokładnych lub fałszywych informacji o sobie, ani żadnych informacji, które nie są częścią Twojego własnego CV, ani żadnych niechcianych reklam lub propozycji biznesowych, łańcuszków i wiadomości-śmieci. Jako użytkownik tej strony internetowej i jej usług jesteś odpowiedzialny za własną komunikację i konsekwencje swoich publikacji.

Odpowiedzialność Keystone Academic Solutions

Treść tej witryny może zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Korzystasz z tej witryny i jej zawartości na własne ryzyko. Okresowo wprowadzane są zmiany w tej Witrynie i jej zawartości i mogą być dokonywane w dowolnym momencie. Keystone Academic Solutions nie ma obowiązku monitorowania korzystania z tej witryny ani zatrzymywania zawartości sesji. Keystone Academic Solutions nie kontroluje ani nie gwarantuje dokładności informacji publikowanych przez użytkowników. Keystone Academic Solutions może podjąć działania, aby uniemożliwić korzystanie z tej witryny, co może spowodować odpowiedzialność wobec Keystone Academic Solutions.

Wyłączenie gwarancji i szkód następczych

Keystone Academic Solutions nie oświadcza ani nie gwarantuje, że ta strona internetowa będzie działać nieprzerwanie lub bezbłędnie, ani że strona internetowa lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów komputerowych lub innych szkodliwych urządzeń. Cała zawartość tej witryny jest dostarczana „tak jak jest” bez jakichkolwiek gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. Keystone Academic Solutions nie oświadcza ani nie gwarantuje, że niniejsza strona internetowa, jej zawartość, sposób użytkowania lub wyniki użytkowania są poprawne, dokładne, aktualne lub w inny sposób wiarygodne. Keystone Academic Solutions nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z tej witryny, które jest nielegalne lub w jakikolwiek sposób narusza niniejsze warunki. W żadnym wypadku firma Keystone Academic Solutions nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny.

Linki do innych witryn

Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich. Keystone Academic Solutions udostępnia te łącza wyłącznie dla wygody użytkownika, a nie jako potwierdzenie treści tych witryn internetowych osób trzecich, za które Keystone Academic Solutions nie ponosi odpowiedzialności. Użytkownik uzyskuje dostęp do powiązanych stron internetowych osób trzecich na własne ryzyko.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić firmę Keystone Academic Solutions, jej dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i agentów przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami, działaniami, żądaniami lub wydatkami, w tym między innymi opłatami prawnymi i księgowymi, domniemanymi lub wynikającymi z Twojego korzystania lub niewłaściwego korzystania z tej witryny lub naruszenia niniejszych warunków.

Reklama displayowa

Firma Keystone Academic Solutions wdrożyła reklamy displayowe i wykorzystuje Doubleclick, funkcję Google Analytics opartą na reklamach displayowych. Możesz zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam graficznych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Menedżera preferencji reklam . Możesz również poinstruować Google Analytics, aby nie wysyłał żadnych informacji o odwiedzinach Twojej witryny do Google Analytics, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics dla Twojej aktualnej przeglądarki internetowej.

Informacje kontaktowe

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie kontaktowej .

Niniejszy Regulamin został ostatnio zmodyfikowany 12 marca 2018 r.