Keystone logo
Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Carlos III de Madrid

Wstęp

Historia

UC3M została powołana na mocy ustawy hiszpańskiego parlamentu z 5 maja 1989 r. w ramach ustawy o reformie uniwersyteckiej z 1983 r. Od początku miała być stosunkowo małą, innowacyjną, publiczną uczelnią, zapewniającą dydaktykę najwyższej jakości i koncentruje się przede wszystkim na badaniach. Naszym pierwszym kanclerzem był profesor Gregorio Peces-Barba.

Misja

Misją UC3M jest przyczynianie się do poprawy społeczeństwa poprzez nauczanie najwyższej jakości i najnowocześniejszych badań zgodnie z rygorystycznymi międzynarodowymi wytycznymi. Uniwersytet dąży do doskonałości we wszystkich swoich działaniach, aby stać się jednym z najlepszych uniwersytetów w Europie.

Wartości

Uczelnia aktywnie wspiera rozwój osobisty wszystkich osób związanych ze środowiskiem szkolnictwa wyższego. We wszystkich naszych działaniach kierujemy się wartościami zasługi, umiejętności, efektywności, przejrzystości, uczciwości, równości i poszanowania środowiska.

Statystyka

Studenci UC3M

UC3M ma 22,666 studentów, podobnych pod względem wielkości do niektórych głównych uniwersytetów europejskich, takich jak Paris II, Uppsala, Maastricht, Tilburg, Cambridge i Oxford (z których wszystkie mają od 14 000 do 22 000 studentów).

 • Studenci studiów licencjackich, z których 44,3% to kobiety, a 55,7% to mężczyźni.
 • Około 25% naszych studentów otrzymuje stypendia z Ministerstwa Edukacji, Wspólnoty Madrytu lub z własnych programów finansowania UC3M.

Źródła: Sprawozdanie finansowe i zarządcze UC3M za 2019 r., zatwierdzone przez Radę Prezesów i Radę Społeczną 15 czerwca 2020 r. oraz oficjalne strony internetowe ww. uczelni.

Najwyższe standardy

Na 44 z naszych studiów licencjackich studenci UC3M uzyskali najwyższe oceny przyjęć ze wszystkich uniwersytetów w Madrycie.

 • Średnia ocen uzyskanych przez studentów przyjętych na wszystkie kierunki studiów na UC3M wynosi 12 229 na maksymalnie 14 punktów.
 • UC3M objęło w całości wszystkie miejsca studenckie w czerwcu. W związku z zapotrzebowaniem na studia uniwersyteckie na każde 100 oferowanych miejsc Uczelnia otrzymała 198 wniosków.

Źródła: Rejestrator Uniwersytetu UC3M oraz dane Wspólnoty Madrytu dotyczące roku akademickiego 2020-21.

Umiędzynarodowienie

 • 20% studentów UC3M to obcokrajowcy. Odsetek ten jest wyraźnie wyższy zarówno na poziomie magisterskim (30%), jak i doktoranckim (43%).

Źródło: Dział Stosunków Międzynarodowych na podstawie danych z Raportu Finansowego i Zarządczego UC3M.

 • 54% absolwentów UC3M wzięło udział w międzynarodowych programach mobilności.

Źródło: Źródła: Sprawozdanie finansowe i zarządcze UC3M za 2019 r., zatwierdzone przez Radę Prezesów i Radę Społeczną w dniu 15 czerwca 2020 r. oraz oficjalne strony internetowe ww. uczelni.

Praktyki zawodowe dla absolwentów i satysfakcja studentów na UC3M

 • 93,4% absolwentów z powodzeniem znalazło pracę na kierunkach związanych ze stopniem naukowym w pierwszym roku po ukończeniu studiów.

Źródło: XXII Badanie Praktyki Kariery Absolwentów UC3M. (Rok akademicki 2018). Przygotowany przez UC3M we współpracy z Accenture. Opublikowane w marcu 2020 r.

  Funkcje kampusu

  Kampus Getafe

  Ten kampus, położony w mieście Getafe na południe od Madrytu, ma dwie szkoły: Szkołę Nauk Społecznych i Prawa oraz Szkołę Humanistyczną. Nowoczesne instalacje kampusowe obejmują dwie biblioteki, sale komputerowe w różnych budynkach, sale audiowizualne, studia nagrań, sale sądowe, wifi w całym kampusie oraz ośrodki sportowe z boiskami do koszykówki, tenisa, squasha, siatkówki plażowej i sauny.

  Kampus Leganés

  W tym kampusie, położonym w miejscowości Leganés, na południe od Madrytu, mieści się Szkoła Inżynierska. Nowoczesne instalacje obejmują bibliotekę, sale komputerowe w różnych budynkach, laboratoria, Wi-Fi w całym kampusie oraz centrum sportowe z krytym basenem. Istnieje również Audytorium, w którym przez cały rok wystawiane są sztuki teatralne, opera i koncerty.

  Kampus Colmenarejo

  Kampus, położony w miejscowości Colmenarejo, na północny wschód od Madrytu, ma trzy szkoły: Szkołę Nauk Społecznych i Prawa, Szkołę Humanistyczną i Szkołę Inżynierską. Nowoczesne instalacje obejmują m.in. bibliotekę, pracownie, pracownie i pracownie naukowe oraz bibliotekę czasopism.

  Kampus Madryt-Puerta de Toledo

  Kampus Madryt-Puerta de Toledo obejmuje działalność Centrum Studiów Podyplomowych UC3M, szczególnie te odnoszące się do programów magisterskich uniwersyteckich i programów szkolenia zawodowego. Ten kampus oferuje również różnorodne wydarzenia naukowe i kulturalne skierowane do społeczności Madrytu. Niektóre z jego obiektów obejmują sale lekcyjne, sale komputerowe, bibliotekę i salę konferencyjną.

   Rankingi

   Rankingi międzynarodowe

   35 miejsce na świecie i 16 miejsce w Europie w rankingu QS Top 50 Under 50 2020.

   Wśród 50 najlepszych europejskich uniwersytetów w nauczaniu doskonałości według rankingu THE Teaching 2019.

   311 miejsce w rankingu QS World University Rankings 2021.

   Zaklasyfikowana w Rankingu Szanghajskim jako jedna z najlepszych uczelni na świecie w 14 kierunkach akademickich.

   Wśród pięciu najlepszych hiszpańskich uniwersytetów publicznych według U-Multirank 2020.

   Jedyna hiszpańska uczelnia publiczna, która znalazła się wśród najlepszych europejskich szkół biznesu.

   33 miejsce w światowym rankingu najlepszych ośrodków dla specjalizacji w finansach według Financial Times Business Education Ranking 2020.

   Wśród 250 najlepszych młodych uczelni na świecie według THE Young University Rankings 2020.

   UC3M znajduje się wśród 150 najlepszych uniwersytetów na świecie według nowej edycji rankingu QS Graduate Employability Ranking 2020.

   Miejsce wśród 500 najlepszych uniwersytetów na świecie w dziedzinie inżynierii i technologii według rankingu 2018 Times Higher Education Engineering and Technology.

   Rankingi krajowe

   Wśród 5 najlepszych hiszpańskich uczelni według rankingu Fundación Conocimiento y Desarrollo CYD.

   Lider w rankingu U2021 za wyniki.

   Według raportu „La Universidad Española en Cifras” plasuje się wśród najlepszych hiszpańskich uniwersytetów pod względem wyników w nauce. Año 2017 y curso académico 2017/2018” (Uniwersytet w liczbach. Rok 2017 i rok akademicki 2017/2018) opublikowany przez Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) (Konferencja Rektorów Hiszpańskich Uczelni).

   Jedenaście stopni licencjackich UC3M znalazło się wśród najlepszych w Hiszpanii według rankingu 50 stopni gazety El Mundo 2021.

   25 programy magisterskie UC3M należą do najlepszych w Hiszpanii według El Mundo 2021 250 Masters Guide.

   Akredytacje

   Akredytowane przez AMBAAkredytowane przez AACSB

   Lokalizacje

   Lokalizacje
   • Ronda de Toledo,1, 28005, Madrid

   pytania