Keystone logo
American David Livingstone University of Florida

American David Livingstone University of Florida

American David Livingstone University of Florida

Wstęp

American David Livingstone University of Florida został założony w grudniu 2008 roku jako międzynarodowa i międzykontynentalna uczelnia wyższa. Celem jest zapewnienie wysokiej jakości nauczania na odległość on-line w oparciu o podstawy biblijne.

Uniwersytet ma wyjątkowe możliwości dalszego rozwoju, ponieważ jego metody są zbudowane wokół idei wrażliwej kulturowo adaptacji i integracji studentów z różnych krajów w globalnym społeczeństwie międzykulturowym. Potrzebne jest kompetentne chrześcijańskie wykształcenie wyższe.

David Livingstone zjednoczył w swoim życiu wielkie stypendium, niezwykłą wizję transkontynentalną jak na swoje czasy i niezwykłą gorliwość w misjach światowych. Jako geograf zajmował się eksploracją kontynentu afrykańskiego, a jednocześnie poświęcił swoje życie misji. Aby głosić ewangelię ludziom, do których dotąd nie dotarli, przeszedł przez dżunglę i pustynię, pokonując ponad pięćdziesiąt tysięcy kilometrów.

Dwa przykazania biblijne rządziły całym jego życiem: Kochaj Pana, Boga swego, całym swoim sercem, duszą i umysłem. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.

Lokalizacje

  • Miami

    Northwest 53rd Street,7950, 33166, Miami

    pytania