Keystone logo
Grecja

Nauka MBA w Grecja 2024

Zmień walutę

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania

 • Wynajem we wspólnym mieszkaniu

  248
 • Udział mediów

  69
 • Abonament internetowy

  30
 • Transport lokalny

  30

Przykładowy koszt stylu życia

 • Zestaw fastfood

  8
 • Bilet do kina

  8
 • Kufel lokalnego piwa

  4

Wymagania dotyczące wizy

Jakiej wizy potrzebujesz?

Nazwa wizy

Wiza studencka (wiza krajowa - typ D)

Cena i waluta

EUR 150

Opłata za wizę studencką zależy od kraju i może wynosić około 150 EUR. Cena ta może ulec zmianie.

Kto może ubiegać się o wizę?

Obywatele UE/EOG nie potrzebują wizy, aby studiować w Grecji. Jeśli jednak pochodzisz z kraju spoza UE, musisz uzyskać wizę studencką. Lista krajów wymagających lub niewymagających wizy znajduje się tutaj: https://www.mfa.gr/en/visas/visas-for-foreigners-traveling-to-greece/countries-requiring-or-not-requiring-visa.html

Gdzie można złożyć wniosek?

Konsulat grecki

Musisz ubiegać się o wizę studencką za pośrednictwem greckiego konsulatu, który jest właściwy dla Twojego stałego stanu zamieszkania. Większość konsulatów wymaga złożenia wniosku osobiście.

Witryna:https://www.mfa.gr/en/appendix/greece-bilateral-relations/a.html

Jak złożyć wniosek?

Zazwyczaj potrzebne są następujące dokumenty:

 • Formularz wniosku o wizę na pobyt długoterminowy w Grecji w pełni wypełniony i podpisany
 • Jedno aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe
 • Paszport, który powinien:

- mieć ważność przekraczającą o trzy miesiące datę zakończenia długości wizy
- posiadać co najmniej dwie puste strony
- zostać wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat

 • Criminal Record Certificate, recent and duly attested
 • Medical fitness certificate
 • Travel medical insurance

Dodatkowe wymagane dokumenty:

 • List rejestracyjny i opłata
 • Zaświadczenie Ministerstwa Edukacji, że instytucja edukacyjna posiada ważną licencję i jest zarejestrowana w odpowiednim zapisy
 • Dowód odpowiedniej znajomości języka angielskiego
 • Dowód posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów utrzymania, kosztów studiów i repatriacji (w tym ewentualnego stypendium)

W ciągu 40 dni od przyjazdu do Grecji należy złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt w Departamencie Migracji. Zazwyczaj wymagane są następujące dokumenty:

 • Formularz wniosku o pozwolenie na pobyt
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu medycznym, wydane przez grecką firmę ubezpieczeniową
 • Zaświadczenie lekarskie, wydane przez grecki szpital publiczny (CXR, Mantoux)
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za pozwolenie na pobyt (opłaty dokonuje się w ratuszu)
 • Kserokopia paszportu
 • List rejestracyjny studenta potwierdzający, że student jest zarejestrowany w Mediterranean College
 • Wyciąg z banku potwierdzający, że student posiada na koncie bankowym wystarczającą kwotę pieniędzy na pokrycie kosztów utrzymania

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć na 8-12 tygodni przed planowanym przyjazdem do Grecji.

Długość wizy studenckiej zależy od długości programu studiów. Odnowienie pozwolenia na pobyt jest coroczne.

Czas przetwarzania

12 Weeks

Możliwości pracy

Jeśli jesteś z UE/EOG, masz prawo do pracy.

Jeśli jesteś spoza UE/EOG, możesz ubiegać się o pozwolenie, które pozwoli Ci na wykonywanie pracy w niepełnym wymiarze godzin podczas studiów, aby wspierać się finansowo. Po zakończeniu studiów nie można jednak zamienić pozwolenia na pracę w niepełnym wymiarze godzin na normalne pozwolenie, nawet jeśli znajdziesz pracodawcę, który zatrudni Cię na pełny etat. Nadal będziesz musiał osobno ubiegać się o wizę pracowniczą.

Godzin na tydzień

0

Dlaczego potrzebujesz tego typu wizy?

Wniosek o wizę może zostać odrzucony, jeśli nie będziesz w stanie wykazać dowodów na posiadanie wymaganych środków finansowych lub jeśli przedstawisz nieprawidłowe lub niekompletne dokumenty.