Keystone logo
Czechy

Nauka MBA w Czechy 2024

Zmień walutę

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania

 • Wynajem we wspólnym mieszkaniu

  405
 • Udział mediów

  94
 • Abonament internetowy

  22
 • Transport lokalny

  21

Przykładowy koszt stylu życia

 • Zestaw fastfood

  7
 • Bilet do kina

  8
 • Kufel lokalnego piwa

  2

Wymagania dotyczące wizy

 1. Wiza krótkoterminowa - dla pobytów do 90 dni
 2. Wiza długoterminowa - dla pobytów powyżej 90 dni.
 3. Zezwolenie na pobyt długoterminowy w celach naukowych - dla studentów przyjeżdżających na okres dłuższy niż rok.

Jakiej wizy potrzebujesz?

Nazwa wizy

Wiza studencka

Cena i waluta

CZK 2500

Aktualna opłata za wizę studencką do Republiki Czeskiej wynosi 2.500 CZK (około 98 EUR). Opłata ta może ulec zmianie.

Kto może ubiegać się o wizę?

Studenci z krajów UE/EOG i Szwajcarii nie potrzebują wizy, aby studiować w Republice Czeskiej. Studenci z UE mają jednak obowiązek meldunkowy po przyjeździe, jeśli planowany pobyt w Republice Czeskiej jest dłuższy niż 30 dni. W takiej sytuacji w ciągu 30 dni od wjazdu do Republiki Czeskiej należy zgłosić swoją obecność na Policji Zagranicznej.

Studenci z krajów spoza UE muszą ubiegać się o wizę studencką.

Gdzie można złożyć wniosek?

Ambasada/Konsulat Republiki Czeskiej

Wniosek o wizę studencką składa się w Ambasadzie/Konsulacie Republiki Czeskiej w kraju zamieszkania.

Witryna:https://www.mzv.cz/jnp/en/diplomatic_missions/czech_missions_abroad/index.html

Jak złożyć wniosek?

Najpierw musisz zostać przyjęty do instytucji edukacyjnej w Republice Czeskiej. Szkoła/program musi być akredytowana przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej. Jeśli nie ma akredytacji, należy ubiegać się o wizę w innym celu.

O wizę dla pierwszoklasistów należy ubiegać się (i uzyskać) przed przyjazdem do Republiki Czeskiej - bez niej nie wolno podróżować do Republiki Czeskiej

Do otrzymania wizy studenckiej lub pozwolenia na pobyt wymagane są przede wszystkim następujące dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy
 • list akceptacyjny na studia
 • ważny paszport i zdjęcia paszportowe
 • dowód posiadania środków finansowych na pobyt (np.np. w formie wyciągu z konta bankowego lub potwierdzenia bycia beneficjentem stypendium)
 • potwierdzenie zagwarantowanego zakwaterowania
 • ważne międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne
 • wyciąg z rejestru karnego

Wszystkie dokumenty (oprócz dokumentu podróży i wyciągu z konta bankowego) muszą być w języku czeskim. Tłumaczenia na język czeski muszą być oficjalnie sprawdzone.

Podczas składania wniosku może być przeprowadzona rozmowa z wnioskodawcą. Pisemny protokół z rozmowy może być częścią wniosku. Protokół zostanie spisany w języku czeskim i zostanie podpisany przez wnioskodawcę i urzędnika konsulatu, który będzie przeprowadzał rozmowę. W przypadku, gdy nie rozumiesz języka czeskiego, możesz zabrać ze sobą tłumacza, który przetłumaczy Ci protokół pisemny.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Cała procedura uzyskania wizy w celach naukowych może trwać nawet 60-90 dni, dlatego zaleca się ubieganie o wizę z dużym wyprzedzeniem.

Wiza długoterminowa trwa do 6 miesięcy. Możliwe jest jej przedłużenie. Zezwolenie na pobyt długoterminowy w celu odbycia studiów jest ważne przez rok.

Czas przetwarzania

90 Days

Możliwości pracy

Nie ma żadnych ograniczeń w zatrudnianiu studentów pochodzących z krajów UE lub EOG. Nie jest potrzebne pozwolenie na pracę, a pracownicy ci mają taki sam status prawny jak obywatele Republiki Czeskiej.

Studenci spoza UE/EOG są zobowiązani do uzyskania pozwolenia na pracę. Istnieją jednak pewne wyjątki:

 • nie potrzebują pozwolenia na zatrudnienie w przypadku, gdy wykonują czynności na terytorium Republiki Czeskiej w ramach praktyk wymiennych dla studentów i młodych absolwentów szkół wyższych
 • nie potrzebują pozwolenia na zatrudnienie, jeśli są studentami do 26 roku życia oraz. nie pracują dłużej niż 7 kolejnych dni kalendarzowych lub łącznie 30 dni w ciągu roku kalendarzowego
 • nie potrzebują pozwolenia na zatrudnienie, jeżeli uzyskali średnie lub wyższe wykształcenie zawodowe lub wyższe wykształcenie zawodowe w konserwatorium zgodnie z czeską ustawą o szkolnictwie.

W innych przypadkach należy złożyć wniosek o zezwolenie na zatrudnienie. Można go złożyć osobiście lub przez inną osobę na podstawie pisemnego pełnomocnictwa w każdym właściwym miejscowo regionalnym urzędzie Publicznej Służby Zatrudnienia. Wydane zezwolenie podlega opłacie administracyjnej w wysokości 500 CZK.

Godzin na tydzień

0

Dlaczego potrzebujesz tego typu wizy?

Wniosek o wizę może zostać odrzucony, jeśli nie będziesz w stanie wykazać dowodów na posiadanie wymaganych środków finansowych lub jeśli przedstawisz nieprawidłowe lub niekompletne dokumenty.