Keystone logo
Cypr

Nauka MBA w Cypr 2024

Ucz się w Cypr

Zarabianie Biznesu Stopień na Cyprze Według Cypr 'stronie Szkolnictwa Wyższego, kraj "System szkolnictwa wyższego s jest pod silnym wpływem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, jak zdefiniowano w Procesie Bolońskim. Składa się z uczelni prywatnych i publicznych, Cypr 'programy szkolnictwa wyższego są regulowane przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, który ustanawia również specyfikę programowych i kosztów czesnego dla instytucji publicznych. Studenci mogą zarobić Bachelor 's, Master ' s, a następnie doktoryzował biznesowych specjalizujących się w różnych aspektach działalności i branży finansowej. Przykłady stopni oferowanych zawierać popularne Master 's of Business Administration, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w turystyce, finansowe zarządzanie / Inwestycje i strategii marketingowej. Roczne koszty czesnego za naukę w uczelniach publicznych mogą się różnić z jednej szkoły do drugiej.Stypendia są dostępne w większości instytucji publicznych, jak i dotacje dla studentów wybierających podyplomowych pracować jako asystenci instruktorów, kierowników laboratoriów i wychowawców. Prywatne opłaty uczelni może być znacznie wyższa niż publicznego nauczania uniwersyteckiego więc uczniowie rozważają prywatną szkołę powinien sprawdzić w danej szkole, w którym są zainteresowani na wydatki roczne studia. Dlaczego Zarabiaj Biznesu Stopień na Cyprze? Studenci studiów Biznes gwarancję jakości kształcenia na Cyprze oprócz prestiżu zarabiać uznanych międzynarodowo stopień biznesowy. Cypr oferuje również niedrogie kosztów utrzymania i czesnego zminimalizowane przez dostępność stypendiów, jak również bezpłatne ubezpieczenie medyczne dla każdego, studiujących lub pracujących na Cyprze.

Zmień walutę

Podstawowy miesięczny koszt utrzymania

 • Wynajem we wspólnym mieszkaniu

  567
 • Udział mediów

  60
 • Abonament internetowy

  34
 • Transport lokalny

  40

Przykładowy koszt stylu życia

 • Zestaw fastfood

  7
 • Bilet do kina

  10
 • Kufel lokalnego piwa

  3

O Cypr

Cypr jest krajem wyspa otoczona Eastern Mediterranean Sea, położony na północ od Egiptu, na południe od Turcji, Grecji i na wschód od zachodu Turcji. Business studenci studiujący na Cyprze będzie dowiedzieć się, że północna część Cypru jest oficjalnie nazywany Turecka Republika Cypru Północnego. Ze względu na ten podział, Cypr ustalił turecka i grecka, jak jego języków urzędowych, z arabskiego i maronitów cypryjskiej Armenią językach mniejszości. Wspierany przez prosperującej branży turystycznej, Cypr ma wysoki dochód na mieszkańca i coraz bardziej rozwiniętą gospodarkę, która plasuje się w pierwszej 20 na Human Development Index. Cypr przystąpiły do ​​UE w 2004 roku, a strefa euro w roku 2008. W związku z Euro jest walutą w Republice Cypru, ale nie w północnym Cyprze, gdzie lira turecka jest nadal używany.Z powodu ogromnego wzrostu Cypr 'rynku nieruchomości w ciągu ostatniej dekady, studenci zarabiają wyspecjalizowane zorientowane wokół stopni biznesowych inwestując, rozwój, sprzedaż i zakup nieruchomości na Cyprze będzie generalnie znaleźć na rynku pracy otwarta i elastyczna na Cyprze.

Wymagania dotyczące wizy

Jakiej wizy potrzebujesz?

Nazwa wizy

Wiza studencka

Cena i waluta

EUR 40

Opłaty za wizę studencką są różne i mogą wynosić około 40 EUR. Opłaty te mogą ulec zmianie.

Kto może ubiegać się o wizę?

Kandydaci, którzy są obywatelami UE mogą wjechać na Cypr jako goście. Po przybyciu do instytucji edukacyjnej muszą oni złożyć szereg dokumentów w biurze przyjęć instytucji edukacyjnej - patrz pod adresem "Jak złożyć wniosek?".

Studenci międzynarodowi z krajów spoza UE potrzebują wizy studenckiej przed wjazdem na Cypr. Wizy studenckie są wydawane tylko studentom międzynarodowym w pełnym wymiarze godzin. Student pełnoetatowy to taki, który bierze minimum 12 kredytów w semestrze.

Gdzie można złożyć wniosek?

Ambasada/Wysoka Komisja/Konsulat Republiki Cypryjskiej

Wniosek należy złożyć osobiście w Ambasadzie / Wysokiej Komisji / Konsulacie Republiki Cypryjskiej w kraju zamieszkania.

Witryna:

Jak złożyć wniosek?

Studenci spoza UE:

Ubiegając się o wizę studencką należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • W pełni wypełniony formularz aplikacyjny.
 • Opłata za aplikację w wysokości 15-30 funtów cypryjskich (bezzwrotna).
 • Cztery (4) zdjęcia w rozmiarze paszportowym.
 • Uwierzytelnione (potwierdzone za zgodność z oryginałem) kopie kwalifikacji akademickich studenta.
 • Dowód biegłej znajomości języka angielskiego (jeśli to możliwe)
 • Kserokopia paszportu. Paszport powinien być ważny przez co najmniej jeden (1) rok od daty przyjazdu studenta.

Biuro przyjęć przekaże kandydatom szczegóły dotyczące terminów rozmów kwalifikacyjnych i wymaganych dokumentów w odpowiednim czasie.

Podczas rozmowy wizowej w Ambasadzie / Wysokiej Komisji / Konsulacie Republiki Cypryjskiej, kandydat musi przedstawić:

 • Oryginalne kwalifikacje akademickie i ich poświadczone kopie w języku angielskim lub w angielskim tłumaczeniu. \
 • Swój paszport, ważny przez co najmniej jeden (1) rok od daty przyjazdu na Cypr
 • Aktualne zaświadczenie o dobrym sprawowaniu wydane przez policję kraju pochodzenia lub zamieszkania.
 • Aktualna gwarancja finansowa wydana przez sponsora studenta

Studenci muszą zgłosić się do instytucji edukacyjnej w pierwszym dniu roboczym po przyjeździe w celu rejestracji i dopełnienia pozostałych formalności niezbędnych do wydania pozwolenia na pobyt czasowy.
Studenci zagraniczni powinni zarejestrować się w Okręgowym Oddziale Policji ds. cudzoziemców w ciągu siedmiu dni od dnia przyjazdu na Cypr.

Studenci z UE: Po przybyciu do instytucji edukacyjnej muszą złożyć w biurze przyjęć instytucji edukacyjnej następujące dokumenty:

 • W pełni wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 • Opłata za zgłoszenie w wysokości 15-30 funtów cypryjskich (bezzwrotna).
 • Cztery (4) zdjęcia w rozmiarze paszportowym.
 • Poświadczone (potwierdzone za zgodność z oryginałem) kopie kwalifikacji akademickich studenta.
 • Dowód biegłej znajomości języka angielskiego (jeśli to możliwe)
 • Kserokopia paszportu. Paszport powinien być ważny przez co najmniej jeden (1) rok od daty przyjazdu studenta.
 • Aktualne zaświadczenie o dobrym sprawowaniu wydane przez policję kraju pochodzenia lub zamieszkania.

Oprócz tego kandydaci muszą uiścić opłatę rejestracyjną, czesne za semestr oraz zarejestrować się na przedmioty. Następnie muszą złożyć wniosek do Departamentu Migracji o zezwolenie na pobyt czasowy.

Kiedy należy złożyć wniosek?

O wizę studencką należy ubiegać się co najmniej 2-3 miesiące przed planowanym przyjazdem na Cypr.

Długość wizy studenckiej zależy od długości Twojego programu studiów.

Czas przetwarzania

3 Months

Możliwości pracy

Zazwyczaj studenci zagraniczni z krajów spoza UE nie mogą pracować podczas studiów na Cyprze. Wyjątki mogą być stworzone przez Rząd Republiki Cypryjskiej dla kursów, gdzie pozwolenia na pracę mogą być wydane, aby umożliwić praktyczne szkolenie podczas wakacji letnich.

Godzin na tydzień

0

Dlaczego potrzebujesz tego typu wizy?

Wniosek o wizę może zostać odrzucony, jeśli nie będziesz w stanie wykazać dowodów na posiadanie wymaganych środków finansowych lub jeśli przedstawisz nieprawidłowe lub niekompletne dokumenty.

Uwaga: Wiza studencka wydawana jest na konkretną instytucję edukacyjną. W przypadku, gdy student zagraniczny zdecyduje się na zmianę instytucji edukacyjnej, należy wówczas uzyskać nowe pozwolenie na pobyt.

Programy