Keystone logo
Chorwacja

Najlepsze uniwersytety dla MBA Programy w Chorwacja 2023

Liczba instytucji: 24
  • Miskolc, Węgry
  • Zagreb, Chorwacja
  • + 2 jeszcze

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Rotterdam, Niderlandy
  • Bilbao, Hiszpania
  • + 5 jeszcze

  Europejski Uniwersytet Miast Postindustrialnych (UNIC) został utworzony w 2020 roku w celu zaoferowania edukacji integracyjnej dla nowej generacji studentów. Sojusz 10 europejskich uniwersytetów z siedzibą w miastach poprzemysłowych, finansowany przez Komisję Europejską, współpracuje z instytucjami miejskimi w celu zapewnienia, że kwestie miejskie są uwzględniane w nauczaniu i badaniach w sposób, który jest dostępny i integrujący dla wszystkich uczących się. Sojusz uruchamia pierwszy wspólny stopień magisterski w 2023 roku i szuka studentów, którzy posuną naprzód transformacje postindustrialne swoich miast i staną się wysoko wykwalifikowanymi absolwentami w nowych dyscyplinach naukowych, które odpowiadają na potrzeby zmieniającej się gospodarki w Europie i na całym świecie.

  • Split, Chorwacja

  Program studiów licencjackich Psychologia jest skoordynowany z Europejskim Dyplomem w Psychologii (EuroPsy) i jest ustanowiony na podejściu do szkolnictwa wyższego opartym na kompetencjach. Studia trwają sześć semestrów (180 ECTS), a po ich ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł University Baccalaureus of Psychology (univ. bacc. psych.). Zajęcia odbywają się na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz w innych częściach Uniwersytetu w Splicie. Studia prowadzone są w całości w języku angielskim i od samego początku przygotowują studentów do międzynarodowej komunikacji naukowej i zawodowej. W programie studiów uczestniczą naukowcy i wykładowcy z chorwackich uczelni oraz instytucji międzynarodowych, takich jak Uniwersytet Yale, Santa Fe Institute, Northeastern University, University of Huddersfield, University West i Université de Poitiers. W trakcie studiów studenci poznają różne dyscypliny psychologiczne i orientacje teoretyczne, nabywają umiejętności z zakresu metodologii badań, a także uzyskują podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych, które krzyżują się z psychologią (np. filozofia, antropologia, socjologia). Po ukończeniu studiów studenci mogą być zatrudnieni w planowaniu i prowadzeniu badań, zbieraniu i przetwarzaniu danych (badania rynku, telekomunikacja, media, organizacje pozarządowe itp.) lub kontynuować naukę na poziomie absolwentów w Republice Chorwacji i krajach UE.

  • La Rochelle, Francja
  • Athens, Grecja
  • + 4 jeszcze

  EU-CONEXUS – European University for Smart Urban Coastal Sustainability to silne partnerstwo między dziewięcioma uniwersytetami, które rozwijają naukę i innowacje w centrum doskonałości w zakresie Smart Urban Coastal Sustainability (SmUCS). EU-CONEXUS – European University for Smart Urban Coastal Sustainability promuje wspólne europejskie wartości i wzmocnioną tożsamość europejską, łącząc nowe pokolenie Europejczyków, którzy mogą współpracować i pracować w różnych kulturach europejskich, w różnych językach i ponad granicami.

  • Zagreb, Chorwacja
  • Zadar, Chorwacja

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Osijek, Chorwacja

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Zagreb, Chorwacja

  Wydział Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu w Zagrzebiu (chorwacki skrót: FER) jest wiodącą instytucją szkolnictwa wyższego i badań w Republice Chorwacji w dziedzinie inżynierii elektrycznej, informatyki oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

  • Geneva, Szwajcaria
  • Zagreb, Chorwacja
  • + 1 jeszcze

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Zagreb, Chorwacja
  • Split, Chorwacja

  Wydzia? In?ynierii i Technologii Chemicznej jest cz??ci? Uniwersytetu w Zagrzebiu. Jest on zorganizowany w kilku wydzia?ach i katedrach, które prowadz? dzia?alno?? dydaktyczn?, naukow?, zawodow? i doradcz? w zakresie in?ynierii chemicznej, chemii i innych dziedzin.

  • Zagreb, Chorwacja

  Uniwersytet w Zagrzebiu (1669) to najstarszy i największy uniwersytet w Europie Południowo-Wschodniej. Jako wszechstronny publiczny Uniwersytet Środkowoeuropejski, Uniwersytet w Zagrzebiu oferuje edukację i badania naukowe we wszystkich dziedzinach nauki (sztuka, biomedycyna, biotechnologia, inżynieria, nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze i nauki społeczne) oraz szerokie spektrum kursów na wszystkich poziomach studiów, od licencjackich na studia podyplomowe. Z 29 wydziałami, 3 akademiami sztuki i uniwersyteckim centrum studiów chorwackich jest flagową instytucją edukacyjną w kraju, miejscem, w którym ponad 7900 nauczycieli i 72480 uczniów rozwija wiedzę i zdobywa umiejętności.

  • Split, Chorwacja
  • Zagreb, Chorwacja

  Wybór uczelni jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie podejmujemy, dlatego szkoła jest odpowiedzialna za to, aby wszyscy jej studenci zdobyli niezbędną wiedzę, zbudowali umiejętności i jak najlepiej przygotowali się do wejścia na rynek biznesowy XXI wieku. stulecie. Misją University College Aspira jest stworzenie zmieniającego doświadczenia edukacyjnego poprzez zastosowanie najlepszych światowych praktyk i współpracę z liderami branży.

  • Rijeka, Chorwacja

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Zaprešić, Chorwacja

  University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić będzie nadal rozwijał się w wysokiej jakości instytucję szkolnictwa wyższego o jasno określonym profilu edukacji i badań w biznesie i zarządzaniu w warunkach zrównoważonego rozwoju. Jego programy opierają się na jasnych efektach uczenia się i kształceniu przez całe życie i są atrakcyjne dla studentów.

  • Zadar, Chorwacja

  Zadar ma wielowiekową tradycję uniwersytecką, najdłuższą w Chorwacji: zgodnie z tradycją edukacji kościelnej, wspomnianą po raz pierwszy w X wieku, dominikańską uczelnię wyższą Studium generale, znaną później jako Universitas Iadertina, założono już 14 czerwca. 1396.

  • City of Zagreb, Chorwacja

  RRiF College of Financial Management została założona w 2006 roku i prowadziła trzyletnie zawodowe studia Rachunkowość i Finanse oraz dwuletnie specjalistyczne studia magisterskie z zakresu finansów przedsiębiorstw.