Z jej terytorium podzielone między zachodniej Azji i południowo-wschodniej Europie, Republika Turcji to fascynujący kraj o bogatej i chaotycznym przeszłości i równie skomplikowanej teraźniejszości. Osiem krajów tworzą swoją granicę - Bułgaria, Iran, Grecja, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan i Syrię, Irak, Turcja pozostaje istotne dla wspólnoty międzynarodowej ze względu na położenie geograficzne, sekularyzmu i stabilnego rządu demokratycznego w regionie znanym z chaosu i wojny. Członkiem-założycielem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Organizacją Narodów Zjednoczonych i G-20, Turcja jest domem dla większości etnicznych Turków i około 25 procent etnicznych Kurdów, którzy praktykują islam i mówią tureckiej, kraj ' s języka urzędowego. Szybki rozwój inicjatyw dyplomatycznych i gospodarczych Turcji 's przyczyniły się do innych światowych przywódców uznającą Turcję jako wschodzącego mocarstwa regionalnego.