Studia magisterskie z Administracji Biznesu

Kolegium Administracji Biznesowej jest jednym z najsilniejszych i najbardziej wyrafinowanych uczelni wyższych uczelni i obejmuje siedem departamentów: Wydział Administracji Biznesowej, Marketing, Handel elektroniczny, Rachunkowość, Zarządzanie Informacją i System Informacji, Zarządzanie Finansami i Inżynieria Finansowa.

Posiada 2 dyscypliny pierwszego rzędu, 2 ośrodki dla doktoratu, 4 dyscypliny drugiego rzędu upoważnione do nadawania doktoratu. stopnie naukowe, 2 stopnie doktorskie, 4 dyscypliny drugiego rzędu upoważnione do nadania tytułu magistra, a także tytuł magistra zawodowego na kierunku MBA, EMBA, MPAcc i Property Assessment oraz 6 programów licencjackich.

Administracja gospodarcza podkreśla integrację i przenikanie nowoczesnych teorii biznesowych i grup programowych w zakresie inwestycji, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi i tak dalej, umożliwiając studentom umiejętności i więzi nowoczesnej administracji biznesowej. W pełni ujęte w programie jest zasada kultywowania interdyscyplinarnego personelu, który jest wszechstronnie kompetentny w analizie i finansowaniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 lipca

Wymagane dokumenty:

1. Formularz aplikacyjny Uniwersytetu Hunan

2. Dwa listy polecające przez profesorów

3. Certyfikat licencjata i dyplom ukończenia szkoły

4. Transkrypty licencjackie

5. Propozycja badawcza 800 słów

6. Formularz egzaminacyjny dla cudzoziemców

7. zeskanowana kopia paszportu (strona ze zdjęciem i ostatnia chińska wiza, jeśli ma to zastosowanie)

8. Opłata za wniosek (bezzwrotna)

Opłaty

Opłata za czesne: 22 000 Yuan / rok

Opłata za aplikację: 400 juanów

Ubezpieczenie: 600 juanów

Opłata za wniosek nie podlega zwrotowi.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Sie 2019
Duration
Skontaktuj się ze szkołą
W pełnym wymiarze godzin
Cena
22,000 CNY
na rok
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa