Oprócz rozwijania zrozumienia wyrafinowanej natury i wzajemnych relacji między podstawowymi obszarami funkcjonalnymi działalności, program MBA będzie podkreślać rozwój umiejętności wykonawczych.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski

Zobacz 9 więcej kursów w DeSales University »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Wrz 2019
Wrz 2019
Duration
2 lat
Zaoczne
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Wrz 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Wrz 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Wrz 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Wrz 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa

Wrz 2019