Master in Business Administration (MBA - Non-Thesis)

Informacje ogólne

Opis programu

Departament Administracji Biznesowej ma na celu przedstawienie studentom wszystkich praktycznych i teoretycznych aspektów i celów dyscypliny. Oprócz kursów związanych z obszarami funkcjonalnymi, takimi jak zarządzanie, rachunkowość, finanse, marketing i zasoby ludzkie, kursy obejmują technologie informatyczne, nauki behawioralne, komunikację, ekonomię i prawo.

Program Business Administration Program (MBA) Antalya Bilim University ma na celu edukację wiodących menedżerów firm i instytucji. Biorąc pod uwagę znaczenie zasobów ludzkich, które rosną z dnia na dzień dla firm, oraz w dzisiejszym globalnym świecie biznesu, kadra kierownicza i liderzy zapewniają kompetencje, których potrzebują, i zapewniają im praktykę w obszarach praktycznych.

  • Kandydaci muszą mieć tytuł licencjata z wydziału zagranicznego lub szkoły wyższej, która ma co najmniej cztery lata krajowej akceptacji lub równorzędną z Radą Szkolnictwa Wyższego (YÖK). Nie ma ograniczeń sekcji.
  • Program obejmuje łącznie 10 kursów (30 punktów) na 3 semestry. Student, który nie zda egzaminu na koniec tego okresu lub nie może ukończyć programu, zostaje zwolniony ze szkoły wyższej zgodnie z przepisem 12 Regulaminu dla absolwentów YÖK.
  • Językiem programu jest „turecki”.
  • Aby ukończyć studia, studenci przygotowują projekt magisterski oprócz normalnych kursów.
  • Wynik ALES lub YDS nie jest wymagany do przyjęcia do programu.
  • Kursy ABU MBA odbywają się w kampusie ABU City (7-8 piętro powyżej Markantalya AVM) w dni powszednie od 19:00 do 21:00.This is a shot of the owner of New Zealand watch company - Hunters Race. Wyścig myśliwych / Unsplash
Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

ABU is a research university that offers interdisciplinary master and Ph.D. programs over a wide range of subjects.

ABU is a research university that offers interdisciplinary master and Ph.D. programs over a wide range of subjects. Pokaż mniej