Przeczytaj oficjalny opis


Wykwalifikowanych i doświadczonych profesorów z prawdziwego świata wiedzy polecić kursy i będzie pracować bezpośrednio z Państwem, aby poszerzyć swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności.

Wymagania wstępne

Program prowadzony przez:
Język angielski
Ten kurs jest Online, Campus based
Data początkowa
Lipiec 2019
Wrześ. 2019
Duration
Skontaktuj się ze szkołą
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Stycz. 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Lipiec 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Lipiec 2019

Wrześ. 2019

Stycz. 2020

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa