Magister administracji biznesowej w przemyśle motoryzacyjnym (profesjonalna mba)

TU Wien - Continuing Education Center

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Magister administracji biznesowej w przemyśle motoryzacyjnym (profesjonalna mba)

TU Wien - Continuing Education Center

Master of Business Administration w przemyśle motoryzacyjnym (profesjonalny MBA)

TU Wien oraz Politechniki Słowackiej w Bratysławie (STU Bratislava) wspólnie oferować we współpracy z Mobilności Klastra Wiedeńskiej Agencji Biznesu profesjonalny program MBA formacie międzynarodowym.
Głównymi celami profesjonalnego motoryzacyjnego przemysłu motoryzacyjnego są dostarczanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji obecnych i przyszłych menedżerów w przemyśle motoryzacyjnym lub dostawcom komponentów. Stopień końcowy „Master of Business Administration” (MBA) przyznane przez TU Wien we współpracy z Politechniki Słowackiej w Bratysławie Akredytacyjnej FIBAA Język wykładowy angielski Czas trwania 4 semestry, program w niepełnym wymiarze czasu, przedstawiony w moduły programowe start 22 marca 2018 Termin nadsyłania zgłoszeń 31 stycznia 2018 r. Absolwenci tego programu będą posiadać głęboką wiedzę na temat zarządzania w tej branży i powinni mieć możliwość identyfikacji zarówno krótko-, jak i długoterminowych wyzwań, tworzenia złożonych, dynamicznych projektów, niezależnego zarządzania projektem przy użyciu projektu narzędzi zarządzania, podejmowania trafnych decyzji w złożonych i trudnych sytuacjach, nadążania za krajowymi i międzynarodowymi zmianami.

Treść

 • Księgowość i kontrola
 • Nauka zarządzania
 • Zachowanie organizacyjne i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Strategia marketingu i konkurencji
 • Corporate finance
 • Europejskie i międzynarodowe prawo handlowe
 • Ekonomia menedżerska
 • Umiejętności komunikacyjne i kompetencje społeczne
 • Zarządzanie procesami i jakością w przemyśle motoryzacyjnym
 • Produkcja samochodów i logistyka
 • Praca magisterska

Oprócz wykładów przewidywane są różne wycieczki i wieczorne rozmowy z znanymi prelegentami z branży motoryzacyjnej i dostawców.

Grupa docelowa

Profesjonalny program MBA przeznaczony jest dla obecnych, jak i przyszłych menedżerów w branży motoryzacyjnej, a jego składnikiem przedsiębiorstwa (np. | MŚP) przemysłu. Grupa docelowa składa się głównie z inżynierów, przyrodnicy, ekonomiści i menedżerowie z tej branży, które miały swoje pierwsze kroki zawodowe w kierunku zarządzania, a teraz chcą przygotować się do dalszego rozwoju kariery.

Warunki przyjęcia

Dopuszczone osoby muszą posiadać wyższe wykształcenie (tytuł licencjata, stopnia magistra lub równoważny) wraz z kilku lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego (co najmniej 2 lata) i odpowiedniej znajomości języka angielskiego. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są osoby o równoważnej kwalifikacji - tzn. Czynności podobne do absolwentów uniwersytetu lub odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Czesne

20.000 EUR (z wyłączeniem wydatków na podróże i zakwaterowanie).

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Paźdz. 2019
Duration
Czas trwania
4 semestry
W niepełnym wymiarze czasu
Price
Cena
20,000 EUR
Locations
Austria - Vienna, Vienna
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Paźdz. 2019
Austria - Vienna, Vienna
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą