MISTRZ ADMINISTRACJI BIZNESOWEJ

Informacje ogólne

Opis programu

Opis programu i misja

Program Western Master of Business Administration (MBA) jest akredytowany przez Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB, https://www.aacsb.edu/about). Program MBA Western koncentruje się na przygotowaniu studentów do stanowisk kierowniczych i ról przywódczych we współczesnych organizacjach. Studenci zdobywają niezbędną wiedzę o funkcjach i działaniach biznesowych i organizacyjnych. Uczniowie mają za zadanie myśleć strategicznie i doskonalić umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu w konkurencyjnych środowiskach.

Western MBA został zaprojektowany z myślą o elastyczności, aby sprostać potrzebom naszych studentów:

Pracujący specjaliści: studenci mogą uczęszczać na jeden lub dwa kursy jesienią, wiosną, latem i między sesjami, kończąc studia w ciągu zaledwie dwóch lat.

Studenci studiów dziennych: W przypadku studentów, którzy są w stanie podjąć zobowiązanie w pełnym wymiarze godzin, w tym w okresie letnim i międzysesyjnym, program można ukończyć w ciągu 12-14 miesięcy w zależności od wymaganych warunków wstępnych. Nasze planowanie odpowiada również potrzebom absolwentów kierunków rachunkowości, którzy przed dołączeniem do firm księgowych wypełniają wymóg 150 godzin kredytowych w Connecticut.

Większość klas dla absolwentów spotyka się raz w tygodniu od poniedziałku do czwartku wieczorem o 17:25. Niektóre kursy mogą być oferowane w formacie online lub hybrydowym, a czasami o 20:00 lub w weekendy. Małe klasy, zwykle liczące mniej niż 25 uczniów, zachęcają uczniów do interakcji i kolegialności.

Cele i wyniki nauczania programu

1. KOMUNIKACJA: Studenci będą potrafili skutecznie komunikować się.

Efekt 1 (pisemny): Studenci wykażą się skuteczną, profesjonalną komunikacją pisemną podczas przygotowywania biznesplanów, analizowania przypadków i komunikowania się z codziennymi sprawami.

Efekt uczenia się 2 (ustny): Uczniowie wykażą się skutecznymi, profesjonalnymi umiejętnościami w zakresie komunikacji ustnej podczas przekonywania i przekazywania wiedzy.

2. PRZYWÓDZTWO I ZESPOŁY: Uczniowie wykażą się przywództwem i zachowaniem w zespole.

Efekt 1: Uczniowie zademonstrują kompetencje przywódcze, opisując i identyfikując cechy przywódcze oraz ćwicząc zachowania przywódcze w zadaniach grupowych.

Efekt uczenia się 2: Studenci wykażą się kompetencjami związanymi z członkostwem w zespole, działając jako efektywni członkowie zespołu podczas zadań grupowych i symulacji oraz opisując i identyfikując cechy posiadane przez efektywnych członków zespołu.

3. MYŚLENIE KRYTYCZNE / ETYKA: Absolwenci MBA wykażą się silnym krytycznym myśleniem i wrażliwością na kwestie etyczne.

Efekt 1: Studenci wykażą się silnymi umiejętnościami krytycznego myślenia poprzez rozpoznanie założeń, ocenę lub argumentację i wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

Efekt kształcenia 2: Studenci wykażą się znajomością zagadnień etycznych wpływających na decyzje biznesowe.

4. WIEDZA GLOBALNA: Studenci wykażą się wiedzą na temat globalnych zagadnień biznesowych.

Efekt kształcenia: Studenci wykażą się wiedzą na temat globalnych zagadnień biznesowych wpływających na podejmowanie decyzji przez organizacje biznesowe.

Ostatnia aktualizacja Sie 2020

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Informacje o uczelni

University Mission Western Connecticut State University changes lives by providing all students with a high quality education that fosters their growth as individuals, scholars, professionals, and lea ... Czytaj więcej

University Mission Western Connecticut State University changes lives by providing all students with a high quality education that fosters their growth as individuals, scholars, professionals, and leaders in a global society. To achieve this, we Offer undergraduate and graduate programs that weave together liberal arts and professional education and instill a desire for life-long learning. Sustain a vibrant, inclusive campus that connects individuals through co-curricular programs, cultural events, and service to the community. Attract student-centered faculty who are passionate teachers and accomplished scholars. Establish partnerships that create opportunities for internships, research, and experiential learning. Values Excellence. We value outstanding achievement realized through persistence, effort, honest feedback, and self-reflection. Curiosity. We value the questions that drive learning, innovation, and creativity, which serve as the beginning and the desired outcome of education. Dialogue. We value the conversations that explore diverse perspectives and encourage shared understanding. Engagement. We value the interactions with ideas, peers, and community that are essential to a vibrant university environment. Opportunity. We value the possibilities created by affordable, accessible educational environments in which students can grow into independent thinkers and confident leaders. Respect. We value the right of all people to be treated with dignity and fairness and expect this in our policies, classrooms, and community. Vision Western Connecticut State University will be widely recognized as a premier public university with outstanding teachers and scholars who prepare students to contribute to the world in a meaningful way. Pokaż mniej