Read the Official Description

Misja

Program ten ma na celu zapoznanie studentów z efektywnym i skutecznym zarządzaniem operacjami oraz planowaniem i realizacją projektów zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Cele

Celem tego programu jest wyposażenie studentów w:

  • Wysokie analityczne możliwości i możliwości.

  • Wiedza i umiejętności niezbędne do proponowania, planowania, wdrażania, zarządzania i oceny projektów rozwojowych.

  • Zwiększone umiejętności i wiedza w specjalistycznych obszarach funkcjonalnych, takich jak infrastruktura i rozwój społeczno-gospodarczy.

  • Docenianie roli badań w proponowaniu, zarządzaniu i ocenie projektów.

  • Określone umiejętności zarządzania ludźmi, w tym praca grupowa, negocjacje, zarządzanie konfliktem i umiejętności polityczne

Warunki przyjęć

Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie na dwuletni program MBA musi mieć co najmniej tytuł licencjata (w dowolnej dziedzinie) z minimum II stopnia (50% zaliczenia) lub równoważną kwalifikację uznaną przez Radę Uniwersytetu.

Kandydaci z dowolnymi innymi kwalifikacjami, które nie są uznani za równoważne, mogą zostać poproszeni o podjęcie dodatkowych studiów licencjackich lub podyplomowych uznanych przez Wydział za istotne. Przyjmowanie takich kandydatów zostanie potwierdzone pod warunkiem pomyślnego ukończenia wymaganych dodatkowych kursów.

Przyszłość, możliwości kariery i zatrudnienia

Po ukończeniu studiów absolwenci studiów MBA będą zajmować średnie i wysokie stanowiska kierownicze w każdej organizacji biznesowej, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także w krajowych i międzynarodowych organizacjach pozarządowych.

Opłaty

Opłata za czesne wynosi rocznie 2 024 500 F CFA dla Kameruńczyków i 4 039 500 F CFA dla studentów zagranicznych.

Program taught in:
Język angielski

See 2 more programs offered by Catholic University Of Cameroon »

Last updated July 25, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Luty 2020
Duration
2 lat
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019, Luty 2020
Application deadline

Wrześ. 2019, Luty 2020

Location
Application deadline
Data końcowa