MBA w zakresie zarządzania projektami, projektowania i wdrażania (PMDI)

Catholic University Of Cameroon

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

MBA w zakresie zarządzania projektami, projektowania i wdrażania (PMDI)

Catholic University Of Cameroon

Misja

Program ten ma na celu zapoznanie studentów z efektywnym i skutecznym zarządzaniem operacjami oraz planowaniem i realizacją projektów zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Cele

Celem tego programu jest wyposażenie studentów w:

  • Wysokie analityczne możliwości i możliwości.

  • Wiedza i umiejętności niezbędne do proponowania, planowania, wdrażania, zarządzania i oceny projektów rozwojowych.

  • Zwiększone umiejętności i wiedza w specjalistycznych obszarach funkcjonalnych, takich jak infrastruktura i rozwój społeczno-gospodarczy.

  • Docenianie roli badań w proponowaniu, zarządzaniu i ocenie projektów.

  • Określone umiejętności zarządzania ludźmi, w tym praca grupowa, negocjacje, zarządzanie konfliktem i umiejętności polityczne

Warunki przyjęć

Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie na dwuletni program MBA musi mieć co najmniej tytuł licencjata (w dowolnej dziedzinie) z minimum II stopnia (50% zaliczenia) lub równoważną kwalifikację uznaną przez Radę Uniwersytetu.

Kandydaci z dowolnymi innymi kwalifikacjami, które nie są uznani za równoważne, mogą zostać poproszeni o podjęcie dodatkowych studiów licencjackich lub podyplomowych uznanych przez Wydział za istotne. Przyjmowanie takich kandydatów zostanie potwierdzone pod warunkiem pomyślnego ukończenia wymaganych dodatkowych kursów.

Przyszłość, możliwości kariery i zatrudnienia

Po ukończeniu studiów absolwenci studiów MBA będą zajmować średnie i wysokie stanowiska kierownicze w każdej organizacji biznesowej, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także w krajowych i międzynarodowych organizacjach pozarządowych.

Opłaty

Opłata za czesne wynosi rocznie 2 024 500 F CFA dla Kameruńczyków i 4 039 500 F CFA dla studentów zagranicznych.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja July 25, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Luty 2019
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
2 lat
Locations
Kamerun - Bamenda, Northwest
Data rozpoczęcia : Luty 2019, Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Luty 2019, Wrześ. 2019
Kamerun - Bamenda, Northwest
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą