MBA CSB Master

Informacje ogólne

Opis programu

Innowacyjne studia MBA CSB + Master są organizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu CUE we współpracy z Clark University w Worcester (USA).

Badania te są tworzone przede wszystkim dla osób, które chcą rozpocząć swoją karierę w biznesie (młodsze kierownictwo).

MBA CSB + Master Program:

 • Liczba godzin: 1800 godzin (400 godzin zajęć i 1400 godzin pracy indywidualnej nad projektem)
 • MBA CSB + Studia magisterskie trwają cztery semestry , podczas których prowadzone są zajęcia podzielone na obszary kompetencji
 • Stosowany język: angielski 100%
 • Zajęcia weekendowe odbywają się w: piątki o godz. 15.00 - 21.00, soboty i niedziele w godz. 8.00 - 16.00 (spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu)
 • Szkoła partnerska: Clark University of Worcester (USA). Clark University jest akredytowany przez New England Association of Schools and Colleges, Inc., Komisję ds. Instytucji szkolnictwa wyższego (Komisję ds. Instytucji szkolnictwa wyższego) .

134188_pexels-photo-2422293.jpeg

Cel programu

Innowacyjne studia MBA CSB + Master są organizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu CUE we współpracy z Clark University w Worcester, USA. Badania te są tworzone przede wszystkim dla osób, które chcą rozpocząć karierę w biznesie (młodsze kierownictwo).

Program jest unikalnym połączeniem studiów akademickich na poziomie magisterskim prowadzonych zgodnie z programem amerykańskiego partnera oraz praktycznego podejścia biznesowego typowego dla studiów MBA.

Nabyte kompetencje (efekty uczenia się)

Studenci w ramach wybranych specjalizacji nabywają niezbędne kompetencje w zakresie:

 • Efektywna komunikacja w międzynarodowym środowisku biznesowym,
 • Stosowanie najnowszych metod i narzędzi zarządzania,
 • Analiza i interpretacja informacji gospodarczych.

MBA CSB + Master Program jest dostępny w podstawowej specjalności: MBA w komunikacji menedżerskiej oraz w 3 dodatkowych (dodatkowo płatnych):

 • MBA w zarządzaniu opieką zdrowotną,
 • MBA w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • MBA w systemach informatycznych.

Organizacja programu

MBA CSB + Master Program trwa 2 lata, 4 semestry, podczas których odbywają się zajęcia. Drugi rok studiów poświęcony jest głównie praktycznemu wdrożeniu końcowej pracy magisterskiej: Projekt Capstone w celu zaspokojenia potrzeb firmy zewnętrznej. Podczas studiów realizowane są następujące kursy: MSC, MBA i kursy specjalizacyjne. Program studiów obejmuje sesję poza kampusem - Study Trip Poland.

 • Liczba godzin: 1800 godzin dydaktycznych (400 godzin w klasie i 1400 godzin pracy indywidualnej nad projektem)
 • Liczba godzin w specjalizacji: 80 godzin dydaktycznych (20 godzin w klasie i 60 godzin pracy indywidualnej nad projektem)
 • Stosowany język: 100% angielski

Formy zajęć obejmują: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, analizy przypadków biznesowych, prezentacje, projekty zespołowe i indywidualne, gry decyzyjne i działania symulacyjne, wyjazdy studyjne, wizyty firmowe.

Kursy prowadzone są przez jednego lub więcej instruktorów, w zależności od przedmiotu i jego wymagań. Nacisk kładziony jest na krytyczne, analityczne i refleksyjne myślenie, zarówno indywidualne, jak i zespołowe.

Każdy przedmiot wymaga oceny postępów. Jest przeprowadzany w wielu formach i zależy od ocenianej wiedzy lub umiejętności. Metody te obejmują testy, prezentacje, pracę zespołową, indywidualne prace pisemne lub dyskusje i rozwiązywanie studiów przypadków podczas zajęć.

Zajęcia weekendowe odbywają się: w piątki od 15:00 do 21:00, w soboty i niedziele od 8:00 do 16:00; w trakcie semestru organizowanych jest około 7 spotkań (spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu).

Cena programu obejmuje:

 • Study Trip Poland *,
 • Drukowane materiały dydaktyczne dla każdego kursu,
 • Podręczniki,
 • Egzaminy,
 • Obrona pracy magisterskiej MBA - Project Capstone,
 • System zarządzania nauczaniem,
 • Dostęp do internetu WiFi,
 • Dostęp do Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Biblioteki Goddarda Uniwersytetu Clarka,
 • Szkolenie biblioteczne,
 • Spotkania z liderami biznesu w ramach CSB Alumni MBA Club,
 • Przerwy kawowe podczas zajęć,
 • Bezpłatny parking na terenie kampusu.

* Główne koszty uczestnictwa w podróży pokrywa CSB CUE (koszty podróży nie są wliczone).

134189_pexels-photo-3184291.jpeg

Wymogi formalne

Kandydat na studia MBA musi spełniać następujące wymogi formalne:

 • Posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzający ukończenie studiów I lub II stopnia
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Posiadać doświadczenie zawodowe (minimum rok pracy bez konieczności zajmowania stanowiska kierowniczego)

Kroki rejestracji:

Rejestracja

 • Rejestracja za pośrednictwem strony internetowej i wypełnienie ankiety przez kandydata MBA.

Weryfikacja kandydata

 • Weryfikacja wniosku online kandydata przez koordynatora badania, który potwierdza przyjęcie zgłoszenia pocztą elektroniczną.

Wymagane przedłożenie dokumentów

 • Wniosek / list motywacyjny
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu (należy dostarczyć oryginał do weryfikacji)
 • Kwestionariusz podpisany przez kandydata
 • Aktualne CV
 • Certyfikaty ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń
 • Formularz wniosku na studia MBA - w przypadku oddelegowania pracownika lub w przypadku samozatrudnienia
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 200 EUR lub 850 PLN
 • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
 • 2 zdjęcia w formacie paszportowym

Weryfikacja dokumentów

 • Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacji.

Listy referencyjne

Że:

 • 3 listy referencyjne od partnerów biznesowych lub pracowników akademickich - Poufne zalecenie
 • Wniosek o przyjęcie na studia magisterskie

Test wstępu

Należy przystąpić do testu wstępnego, który jest logicznym i analitycznym testem z języka angielskiego (wzorowanym na amerykańskim teście GMAT), a także testem psychologicznym. Test wstępny podzielony jest na 3 części obejmujące poziom znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia i zdolność do pracy pod presją czasu. Posiadanie certyfikatów potwierdzających poziom znajomości języka angielskiego nie zwalnia z testu wstępu.

Egzamin wstępny nie musi być zaliczony przez kandydatów, którzy:

 • Pochodzą z kraju, w którym językiem urzędowym jest angielski
 • Posiadać dyplom ukończenia studiów, w których językiem wykładowym był angielski
 • Posiadaj jeden z następujących certyfikatów językowych:
  • TOEFL iBt - minimum 90 punktów
  • IELTS - minimalny poziom 6
  • TOEIC - minimum 785 punktów
  • FCE - minimalna klasa A
  • CAE - bez względu na wynik
  • CPE - niezależnie od wyniku

Wywiad osobisty

Komitet rekrutacyjny CSB CUE przeprowadza rozmowę, aby uzyskać wgląd w profile zawodowe kandydatów, ich motywacje i cele, które chcą osiągnąć w przyszłości.

W skład komitetu wchodzą władze CSB i CUE (prorektor ds. Edukacji i spraw studentów, kanclerz, dyrektor CSB), partnerzy biznesowi, przedstawiciele absolwentów MBA (prezes klubu absolwentów MBA CSB), członek zespołu ds. Jakości edukacji CSB CUE , Kierownik Programu i Koordynator Studiów Programu MBA.

Decyzja

 • Komitet rekrutacyjny CSB CUE podejmuje decyzję, czy przyjąć kandydata na studia MBA

Wynik procesu rekrutacji

 • Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji i przesłanie listu potwierdzającego przyjęcie na studia MBA.

Partner programu

Uniwersytet Clarka

Clark University to instytucja badawcza założona w 1887 roku. Jest to jedna z najstarszych instytucji w Stanach Zjednoczonych oferująca dyplom magistra. Forbes umieścił Clark University na 16 miejscu wśród 650 amerykańskich uniwersytetów w kategorii „Najbardziej przedsiębiorczych uniwersytetów w Ameryce”. Clark University posiada akredytację New England Association of Schools and Colleges, Inc., Komisja ds. Instytucji szkolnictwa wyższego.

Clark University jest akredytowany przez NECHE - New England Commission of Higher Education, Commission on Institutions of Higher Education.

Akredytacja wydana przez New England Commission of Higher Education oznacza, że instytucja spełnia lub przekracza instytucjonalne kryteria oceny jakości, weryfikowane okresowo przez niezależnych recenzentów. Akredytowana szkoła posiada wszystkie niezbędne środki do osiągnięcia wyznaczonych celów poprzez dobrze zorganizowany program nauczania, a także jest gwarantem utrzymania poziomu edukacji na stałym, wysokim poziomie.

Dyplom:

 • Dyplom magistra inżyniera komunikacji uzyskany przez Clark University z USA,
 • Dyplom MBA w zakresie komunikacji menedżerskiej (lub zgodnie z wybraną specjalizacją) nadany przez Cracow School of Business at Cracow University of Economics ,
 • Certyfikat ukończenia studiów podyplomowych MBA CSB + Master,
 • Transkrypcja dokumentacji akademickiej.

Rankingi

Według MBA Perspektywy® 2015 Rank, program MBA CSB +, choć wymieniony po raz pierwszy, zajął 2 miejsce wśród nowych programów MBA i zajął 15 miejsce w ogólnej klasyfikacji najlepszych programów MBA w Polsce.

Rankingi MBA CSB + Master:

 • W 2018 r. Program Rankingu MBA Perspektywy® MBA KSB + Master był:
  • 11 miejsce w kategorii opinii pracodawców,
  • 15. w kategorii Treść programu (ranking uwzględnia między innymi: wymagania, program studiów, sesje zagraniczne),
  • 15. w kategorii Zespół Wydziału (ranking uwzględnia między innymi: wysokie kwalifikacje wykładowców-praktyków biznesu i wydziałów zagranicznych).
 • W MBA Perspektywy® 2015 Rank został wymieniony po raz pierwszy, MBA CSB + Master Program zajął 2 miejsce wśród nowych programów MBA, aw ogólnej klasyfikacji Najlepszych Studiów MBA w Polsce 15.
 • W 2016 r. MBA CSB + Master Program został włączony do klasy Professional Plus w MBA Rating wydanym przez FORUM Management Education Association.
 • W 2014 r. MBA CSB + Master Program został po raz pierwszy oceniony przez Stowarzyszenie Edukacyjne Zarządzania FORUM i od razu zakwalifikowany do klasy Professional Plus.
 • W 2013 r. „Home & Market” docenił MBA CSB + Master Program za zamówienie finansowe w kategorii Edukacja.

Clark University - akredytacje szkół partnerskich:

Clark University jest akredytowany przez NECHE - New England Commission of Higher Education, Commission on Institutions of Higher Education.

Akredytacja wydana przez New England Commission of Higher Education oznacza, że instytucja spełnia lub przekracza instytucjonalne kryteria oceny jakości, weryfikowane okresowo przez niezależnych recenzentów. Akredytowana szkoła posiada wszystkie niezbędne środki do osiągnięcia wyznaczonych celów poprzez dobrze zorganizowany program nauczania, a także jest gwarantem utrzymania poziomu edukacji na stałym, wysokim poziomie.

Clark University - Ranking szkół partnerskich:

 • Clark University zdobywa ocenę „A” w najlepszych niszowych szkołach wyższych 2018 w USA
 • Fiske Guide to Colleges 2017
 • US News Best Colleges 2017 Carnegie Foundation for Advancement of Teaching:
  • 27/1 800 szkół o najlepszej wartości,
  • 74/1 800 uniwersytetów krajowych.
 • US News Best Colleges 2016 Carnegie Foundation for Advancement of Teaching:
 • 32/1 800 szkół o najlepszej wartości,
 • 75/1 800 uniwersytetów krajowych.
 • Ranking Forbes America's Top Colleges 2015:
 • 16/650 najbardziej przedsiębiorczych uniwersytetów w Ameryce,
 • 163/650 Najlepsze amerykańskie uczelnie.
 • Fiske Guide to Colleges 2015
 • Ranking Kiplinger Personal Finance 2014
 • Ranking miesięczny Washington 2014

Rankingi i akredytacje Krakowskiej Szkoły Biznesu CUE:

 • W rankingu MBA Perspektywy® 2015 Krakowska Szkoła Biznesu CUE zajęła 6 miejsce wśród 25 nominowanych instytucji w kategorii Najlepsi Organizatorzy MBA 2015 w ocenie Pracodawców.
 • Nagroda „Home & Market” dla najlepszego partnera w biznesie 2012 w kategorii Edukacja.
 • Od 2011 roku Krakowska Szkoła Biznesu CUE jest członkiem EFMD - Europejskiej Fundacji Rozwoju Zarządzania - organizacji, która udziela akredytacji EQUIS i EPAS.
 • Krakowska Szkoła Biznesu CUE została wyróżniona przez „Gazetę Finansową” wśród Najlepszych Produktów Biznesowych 2009 w kategorii Szkoły Biznesu za szeroki zakres studiów podyplomowych i MBA oraz wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Referencje

Biorąc pod uwagę zróżnicowane podejście różnych grup studentów do aspektu zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach, mogę zauważyć, że podejście studentów MBA w znacznym stopniu różni się od innych grup.

Różnica polega na tym, że studenci MBA, z większą uwagą i zaangażowaniem, rozwijają swoją wiedzę w zakresie zarządzania tym cennym kapitałem.

Moim zdaniem wynika to z faktu, że doświadczenie zawodowe, z którym studenci MBA podejmują studia, pozwala im dostrzec strategiczny charakter kapitału ludzkiego, a tym samym starają się rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, aby zapewnić potencjalna konkurencyjność organizacji, w których wykonują funkcje zarządcze.

Dr Beata Buchelt

Wykładowca MBA CSB + Master Program

Szkoły biznesu koncentrują się na rozwijaniu profesjonalnych liderów i nauczaniu podstawowych koncepcji biznesowych potrzebnych w świecie biznesu. Program MBA CSB + Master CSB CUE wykracza jednak poza to i oferuje potencjalnym naukowcom specjalny zestaw umiejętności przywódczych, które są niezwykle cenne na rynku globalnym.

Międzynarodowa atmosfera i asortyment ćwiczeń zarówno teoretycznych, jak i praktycznych stanowią okazję do studiowania z osobami z różnych kultur, pogłębiania dyskusji w grupach i debat, które sprawdzają granice własnego rozumowania i punktu widzenia oraz bycia częścią zespołu które będą zarówno wspierać, jak i kwestionować Twoje przekonania, dążąc do rozwoju najlepiej wyszkolonych i odnoszących sukcesy specjalistów.

MBA CSB + Master Program w Krakowie, we współpracy z Clark University w Worcester, MA, oferuje trudny program edukacyjny, w którym umiejętności takie jak komunikacja i zarządzanie czasem są niezbędne, ale oferuje również środowisko, w którym pojawiają się przyjaźnie i budowane relacje otwierające drzwi przyszłe sieci i długoterminowe partnerstwa. Dla każdego, kto chce poświęcić czas i chce zdobyć zasłużoną wiedzę, ten program może być twoją bramą do wielkości.

Katarzyna Nędza, MBA

Przedstawiciel MBA CSB + Master Program, 1. edycja

Starszy specjalista ds. Ryzyka i zgodności CAPITA

Łukasz Stefanik

Student 3. edycji MBA CSB + Master Program

Manager IT, Capgemini Polska Sp. ogród zoologiczny

Koszty badań

Koszt pełnego programu MBA CSB + Master to 7500 € lub 33 000 PLN

 • W przypadku, gdy student pokryje koszty nauki, opłatę można uiścić w EUR lub PLN.
 • W przypadku delegowania studenta przez jego firmę, firma pokrywa koszty w PLN. Student powinien dostarczyć formularz zgłoszeniowy na studia MBA. Poczekaj na fakturę i zapłać po jej otrzymaniu.
 • Typowy podział na raty przedstawiono poniżej:
  • Pierwsza rata - 50% opłaty
  • Druga rata - 25% opłaty
  • Trzecia rata - 25% opłaty

Pomoc finansowa

Wszyscy kandydaci mogą:

 • Poszukaj finansowania u ich obecnego lub przyszłego pracodawcy.
 • Złóż wniosek o finansowanie regionalne, np. Krajowy Fundusz Szkoleniowy www.kfs.pl

Wpisowe

 • Przed egzaminem wstępnym kandydat powinien dostarczyć potwierdzenie bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 200 EUR lub 850 PLN.
 • W przypadku delegowania studenta przez jego firmę lub w przypadku samozatrudnienia kandydat powinien dostarczyć formularz aplikacyjny na studia MBA.
 • Spółka pokrywa koszty w PLN po otrzymaniu faktury.
Ostatnia aktualizacja Kwi 2020

Informacje o uczelni

Cracow School of Business at Cracow University of Economics (CSB CUE) has been present on the market of educational services since 1991. School offers MBA studies, postgraduate courses, and it has bee ... Czytaj więcej

Cracow School of Business at Cracow University of Economics (CSB CUE) has been present on the market of educational services since 1991. School offers MBA studies, postgraduate courses, and it has been providing research consulting and publishing services. CSB CUE is constantly improving its offer, adapting it to the requirements of today's market. Pokaż mniej