Francuski podyplomowe szkolenia lub trzeciego stopnia w ciągu 18 miesięcy, które umożliwia dostęp do stopnia MBA, Master of Business Administration. Kursy w sobotę, IACBE akredytację.

Cele

  • Przygotowanie dostępu do stopnia MBA, Master of Business Administration i stanowić wartość dodaną poprzez nabycie zawodowej uznanej kompetencji i powszechnie cenione
  • Poznaj teorię poprzez praktyczne zastosowania
  • Daj podsumowanie instrumentów zarządzania, finansów, marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi
  • Pozwala na większą skuteczność w ogólnym wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i postaw

Czas trwania: W okresie 12 miesięcy + 6 miesięcy pracy dyplomowej dostawy

Cena: zapytać

Start: Styczeń, kwiecień, sierpień, listopad

Program prowadzony przez:
Francuski

Zobacz 1 więcej kursów w ESM, Ecole de Management et de Communication »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
18 miesięcy
Zaoczne
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń